Uzavření center BC Kenny

Zrušení plavání z důvodu šíření koronaviru

Vážení rodiče, milé děti,

bedlivě sledujeme situaci kolem koronaviru.
Zákon prozatím umožňuje pokračovat v činnosti zájmových kroužků a Dětských skupin, ve kterých se nikdy nesetká najednou více než 100 osob.
Přesto se chceme k této situaci, k Vám, Vašim i našim rodinám postavit naprosto zodpovědně.
Jedná se o mimořádnou situaci, kterou opravdu nemůžeme podceňovat.
Z tohoto důvodu přerušujeme všechny kurzy pro nastávající rodiče, rodiče s malými dětmi i děti v Dětských skupinách, a to ve všech centrech BC Kenny.
Poslední lekce všech aktivit i započatého cvičení a plavání v bloku D/2020 proběhnou v pátek, 13.3.2020.
V tomto kurzu budeme pokračovat v plném rozsahu s největší pravděpodobností za 2 týdny, tj. od pondělí, 30.3.2020.
Účast na lekcích ve čtvrtek a pátek necháváme na Vašem uvážení.
My Vám v centrech budeme k dispozici se všemi opatřeními (průběžná dezinfekce klik, umývadel, WC a všech hraček směřujících k pusinkám dětí).
Věřím, že se to mnoha lidem může zdát uměle vytvořená celosvětová davová psychóza, ale na druhé straně, kdo z nás ví přesně, jaký by to mělo dopad, kdyby se taková opatření neudělala?

Když se na celou situaci podíváme rozumně a s nadhledem, uvědomujeme si, že …

 1. … nikdo z nás neví, jak by se situace vyvíjela, kdyby se neudělala opatření, které jsou adekvátní zkušenostem z minulosti i předvídatelným prognózám v případě, kdybychom tuto situaci podcenili.
 2. … nikdo z nás neví, kdo, kde, kdy a s kým jsme se my v posledních dnech setkali a u koho se v následujících dnech může koronavirus prokázat.
 3. … se nám nic nestane, když se ohleduplně a loajálně připojíme k celosvětovým opatřením, jehož cílem je zastavit šíření koronaviru a ochránit naše děti, rodiny i přátele.
 4. … námi organizované kurzy (byť mají sebešlechetnější smysluplný charakter) nejsou důležitější, než zodpovědný postoj, kterým se máme vzájemně ochránit před „možným“ nebezpečím.
 5. … všechno špatné může být k něčemu dobré – alespoň si odpočineme, pověnujeme se sobě, partnerovi i dětem, něco si přečteme, zajdeme na procházku do lesa atd.
 6. … dokonce i my, v BC Kenny, ten čas využijeme nejenom k důkladnému umytí a dezinfekci všech hraček, pomůcek i povrchů, ale také k jarnímu úklidu.
  My pevně věříme, že pokud se k této situaci postavíme všichni, každý svým dílem a podle svých možností ohleduplně, klidně, uvážlivě a zodpovědně, že ji brzy zvládneme.
  Vyžaduje to však kolektivní spolupráci, díky které koronaviru nedáme šanci se rozšířit.
  Závěrem:

Do pátku, 13.3.2020 kurzy probíhají, účast je na Vašem uvážení.
Od 14.3.2020 do 29.3.2020 budou všechna centra BC Kenny zavřena a důkladně uklízena a dezinfikována.

Děláme si naději, že se od 30.3.2020 vrátíme do normálních kolejí a budeme pokračovat v lekcích bloku D/2020 ve stejných skupinkách a v plném rozsahu v souladu s předem stanoveným počtem lekcí pro blok D/2020 (pouze se posune konec bloku).
Prosíme, abyste doplatky za D/2020 provedli dle původního plánu do pátku, 20.3.2020, další info kde uhradit, Vám přijde v samostatném e-mailu.
Jedině tak se i nám podaří celou situaci existenčně zvládnout.
Neustále jsme Vám k dispozici na všech telefonech i e-mailech, na které jste zvyklí.

Přejeme Vám krásné, v podstatě jarní dny a těšíme se na úspěšný závěr celé preventivní akce.
Celou situaci budeme bedlivě sledovat a nejpozději 25.3.2020 Vás budeme informovat, co a jak dále.

S přátelským pozdravem
Za celý kolektiv BC Kenny
Eva Kiedroňová
Jednatelka BC Kenny, s.r.o.