Nový Blok F/19

Nový blok, na který bychom Vás chtěli pozvat na celoročního prožitkového kurzu Vaničkování s dětmi od narození do 6 měsíců a cvičení a tvoření Miniškoličky v našem centru Kenny v Kroměříži, která je označena F/19 a začínáme od 8. července 2019 a končíme 30. srpna 2019

Více informací recepci nebo na tel. čísle +420 736 520 421 a na níže uvedeném letáčku.

Vaničkování  je oblíbeným prožitkovým programem pro rodiče. Je určen pro rodiče s dětmi od narození do 3-6měsíců.

  • Získání kladného vztahu rodiče i dítěte k vodnímu prostředí
  • otužování vzduchem, vodou i aktivním pohybem
  • získání návyků dítěte k otužování, aktivnímu pohybu i hygieně
  • uvolnění dítěte v poloze na zádech s podložením hlavičky a zadečku citlivýma rukama rodičů
  • nácvik omývání, otírání a sprchování obličeje dítěte ve správné poloze a správným způsobem