Nábor do miniškoličky

Miniškolka v BC Kenny pro děti od 1 roku.

Děti se v přítomnosti milých a profesionálně vyškolených tet naučí spoustu nových dovedností, jako např. cvičení na podporu hrubé i jemné motoriky, hry, tanečky, písničky, kreslení či tvoření z modelíny, ale také komunikovat a spolupracovat s autoritou i vrstevníky, dále se naučí samoobslužné činnosti, jako sami se svlékat, oblékat, stolovat-jíst-uklízet, jít na toaletu-umýt si ruce atd.

Celý program je veden hravou, citlivou a nenásilnou formou v doprovodu písniček a básniček.

Zatímco my si s vašimi dětmi hrajeme, maminky si mohou chvíli odpočinout nebo si v klidu zařídit nákupy, lékaře, úřady a vše potřebné.

Více informací v našem centru v Praze Benicích na tel. 736 520 420.

Letáček naleznete zde.