Letní soustředění vodníčků – Krakonošovo království

Mílí rodiče,

době prázdnin, kdy jsou školy a školky zavřené, je důležité najít dětem vhodný program, aby se zabavily, ale zároveň vhodně rozvíjely. Pomocí soustředění vodníčků se snažíme rodičům usnadnit zaopatření jejich dětí v době, kdy jsou v práci a nemají hlídání.

Cílem „Soustředění vodníčků“ je:

  • nabídnout dětem zajímavý a podnětný program v době letních, tedy v době, kdy rodiče potřebují chodit do práce a hledají možnost, kde své děti nejenom zajistit, ale také je i zajímavě zaměstnat.
  • vytvořit smysluplný program podporující jejich celkový vývoj pomocí cvičení,  plavání, tancování, otužování, malování i kreativních činností,  venku v přírodě.

Význam soustředění vodníčků:

  • Soustředění vodníčků pomáhá dětem v rozvoji sociálních a komunikačních dovedností mezi vrstevníky i s autoritou, v rozvoji adaptačních a samoobslužných dovedností (oblékání, hygiena, stravování, …), ale také v jejich pohybovém i celkovém rozvoji.

Náplň programu

Zábavný i naučný program (lekce plavání, cvičení za doprovodu básniček a písniček, výtvarka, kreativní činnosti, vyprávění pohádek, …), procházky a hry venku (např. honba za pokladem, olympiáda, …). Každé soustředění má své téma a hru.

Nutno se hlásit na tel. čísle 736 520 420 v Praze Benicích.