Nový blok E/19

Nový blok  E/19 na který bychom Vás chtěli pozvat na celoročního prožitkového kurzu Vaničkování s dětmi od narození do 6 měsíců a cvičení a tvoření Miniškoličky v našem centru Kenny v Kroměříži, která je označena E/19 a začínáme od 15. května 2019 a končíme 5. července 2019

Více informací recepci nebo na tel. čísle +420 736 520 421 a na níže uvedeném letáčku.

Vaničkování  je oblíbeným prožitkovým programem pro rodiče. Je určen pro rodiče s dětmi od narození do 3-6měsíců.

  • Získání kladného vztahu rodiče i dítěte k vodnímu prostředí
  • otužování vzduchem, vodou i aktivním pohybem
  • získání návyků dítěte k otužování, aktivnímu pohybu i hygieně
  • uvolnění dítěte v poloze na zádech s podložením hlavičky a zadečku citlivýma rukama rodičů
  • nácvik omývání, otírání a sprchování obličeje dítěte ve správné poloze a správným způsobem

Letáček naleznete zde.