Miniškolička E/19

Miniškolička je určena pro děti bez rodičů ve věku od 1 do 3 let.

Cílem miniškoličky je:

  • poskytnout rodičům nezbytný časový prostor na vyřízení potřebného, nákupů, lékařů, ale také na zasloužený odpočinek a odreagování od každodenní péče o dítě i domácnost
  • dětem nabídnout smysluplný program podporující jejich celkový vývoj pomocí cvičení, otužování, zpěvu, tance, malování a kreativních činností.

Význam miniškoličky:

  • Miniškolička pomáhá dětem v rozvoji sociálních a komunikačních dovedností mezi vrstevníky i s autoritou, rozvoji adaptačních a samoobslužných dovedností (oblékání, nočník, hygiena, stravování, …), atd.

Kde: Panské Nové Dvory 3766, Frýdek- Místek, tel. 736 520 414

Více informací o cenách naleznete zde.