MINIŠKOLIČKA

Miniškolička je určena pro děti bez rodičů ve věku od 1 do 3 let.

Cílem miniškoličky je:

  • poskytnout rodičům nezbytný časový prostor na vyřízení potřebného, nákupů, lékařů, ale také na zasloužený odpočinek a odreagování od každodenní péče o dítě i domácnost
  • dětem nabídnout smysluplný program podporující jejich celkový vývoj pomocí cvičení, otužování, zpěvu, tance, malování a kreativních činností.

Význam miniškoličky:

  • Miniškolička pomáhá dětem v rozvoji sociálních a komunikačních dovedností mezi vrstevníky i s autoritou, rozvoji adaptačních a samoobslužných dovedností (oblékání, nočník, hygiena, stravování, …), atd.

KDE: Panské Nové Dvory 3766, Frýdek- Místek,  tel. 736 520 414

KDY:  MŠ FM F/18– od  2. 7. 2018  do 30. 8. 2018, od 8 do 12 hodin

CENA:  8 lekcí –  1x týdně/4 hod.  =  1 920,-   16 lekcí  –  2x týdně/4 hod.  =   3 520,-

Záloha 1000 Kč – nejpozději do 22. 6. 2018

Číslo účtu1688647359/0800,   var. sym. –  414 a RČ dítěte před lomítkem

OMLUVY: nejpozději do 18:00 hod. v den před lekcí  –  pouze sms

NÁHRADY: za 2 omluvené lekce vzniká nárok na 1 náhradní lekci, a to buď formou řádné lekce,  v jiném programu, nebo formou rodinného plavání až 4 týdny po ukončení bloku v předem dohodnutém termínu na tel. č. 736 520 414

 Za očekávanou absenci nahlášenou předem a NL za ni vybranou před absencí = NL 1:1 Poté nárok na náhradní lekce propadá!!